Personalia

8 oktober 2021

Jules Verstraten sinds 1 oktober gestart bij ZLTO

Op 1 oktober is Jules Verstraten gestart als Belangenbehartiger Glastuinbouw bij ZLTO. Hij vervult daar, mede in opdracht van Glastuinbouw Nederland, een coördinerende rol in de regio Brabant en Zeeland samen met collega Wendy Klijn. 

Hiervoor heeft hij gewerkt als Adviseur Public Affairs bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) en als Projectleider voor PowerAlg waarbij hij een bedrijfsmodel heeft ontwikkeld rondom de combinatie zonne-energieopwekking met plantaardige eiwitkweek (d.m.v. algenkweek). 

Verstraten over de keuze voor ZLTO: ‘Belangenbehartiging en tuinbouw vormen de rode draad in mijn loopbaan. Binnen ZLTO zal ik regelmatig in gesprek gaan met stakeholders op provinciaal en regionaal niveau. Met mijn ervaring als belangenbehartiger voor de bloemenveilingen op nationaal niveau biedt de functie bij ZLTO de kans om mijn kennis en ervaring binnen zowel belangenbehartiging als tuinbouw verder te verbreden.

Meer lezen

Sabeth de Boer start per 7 juni als public affairs officer bij Techleap. Hiervoor was zij clusterleider financiën, sociale zaken en zorg bij de Tweede Kamerfractie van D66.

Verder lezen »

Van alle persoonlijke eigenschappen waarover een goede lobbyist moet beschikken is empathie wel de belangrijkste. Een lobbyist die zich niet kan verdiepen in de gedachten- en belevingswereld van degene die overtuigd moet worden is gedoemd te mislukken. Aan elke goede lobbystrategie moet een gedegen analyse voorafgaan van de belangen van de persoon of organisatie die […]

Verder lezen »