Gemeente Rotterdam

Afdelingshoofd Public Affairs

Termijn verlopen

Kun je inhoudelijke professionals motiveren om optimaal te presteren en samen te werken? De opgaven waar de stad voor staat, vragen om een organisatie in balans en om goed samenspel tussen bestuur (college en (wijk)raad) en organisatie. Deze factoren zijn bepalend voor hoe succesvol we zijn in het inspelen op behoeften van de stad, de samenwerking met andere partijen en de realisatie van bestuurlijke ambities.

Als afdelingshoofd public affairs binnen de directie Concernstaf & Strategie heb je de ambitie om – voortbouwend op de aanwezige kennis en kunde – de kwaliteit van werken/advisering steeds weer te optimaliseren. Je bent een ervaren leidinggevende, met hart voor de publieke zaak en Rotterdam. Je weet je mensen te motiveren om de gemeentelijke bestuurders en ambtelijke leiding goed te adviseren over strategische kansen en bestuurlijk-juridische onderwerpen. Verbinding met de wereld buiten de gemeente staat daarbij voorop. Optimaal samenwerken met de rest van de gemeentelijke organisatie is cruciaal. Je afdeling zorgt ervoor dat de gemeente het relevante netwerk kent en bereikt.

Je zoekt van nature de samenwerking binnen de directie en daarbuiten. Je vindt makkelijk je weg in een politiek bestuurlijk krachtenveld. Je brengt mensen in positie aan de juiste tafels; daarbij kan het gaan om collega’s binnen de afdeling, directie en de gemeentelijke clusters. Waar nodig weet je ook zelf met impact en overtuigingskracht zaken te realiseren op ambtelijke en bestuurlijke tafels. Je kijkt vooruit maar weet ook om te gaan met de waan van de dag. Er speelt altijd iets op het stadhuis en de politieke en bestuurlijke wensen zijn divers. Onze afdeling is de linking pin tussen het bestuur, de organisatie buiten het stadhuis en de wereld buiten de gemeente. In die dynamiek – zeker als de druk toeneemt – behoud je het overzicht, schep je orde, geef je vertrouwen en creëer je rust. Je geeft richting met je collega’s in het MT van de afdeling en het MT van de directie.

De afdeling kent een behoorlijke verscheidenheid aan werkvelden. Van WOO-verzoeken tot internationale reizen en van de wijkraden in Rotterdam tot de Europese Commissie. Van het volgen van de Tweede Kamer tot lobby voor de speerpunten van de gemeente en juridisch advies op bestuurlijk spannende dossiers. Als professionals kennen de adviseurs een grote mate van professionele autonomie. Je inspireert en geeft ruimte aan mensen om zich te ontwikkelen en zorgt ervoor dat mensen het beste uit zichzelf halen. Tegelijkertijd weet je mensen aan te spreken – op bijvoorbeeld samenwerking, kwaliteit en een goede verdeling van de werklast – en draag je daarmee bij aan de doorontwikkeling als professionele afdeling en directie. Je weet de verscheidenheid aan werkvelden te verbinden. Je bent inhoudelijk betrokken, vanuit overzicht en verbinding. Je werkt vanuit de opgave, relatie- en mensgericht en vanuit een inclusieve benadering. Je stimuleert creativiteit, geeft professioneel vertrouwen en ruimte. Als leidinggevende heb je oog voor wat er speelt in de organisatie en draag je bij aan het werkplezier en het beheersbaar houden van de werklast.

De afdeling telt ca. 50 medewerkers (ca. 45 fte). Onze medewerkers van de afdeling werken vanuit vier teams: bestuurlijk, internationaal, juridisch en WOO. Je hebt rechtstreekse HRM-verantwoordelijkheid voor de teammanagers en secretaresses en een enkele adviseur.

Termijn verlopen