Gemeente Amsterdam

Bestuursadviseur Public Affairs Europa in Brussel

Termijn verlopen

De partners binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), zijnde 30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam, hebben onlangs hun samenwerkingsafspraken verstevigd. Onderdeel is versterking van de gezamenlijke inzet richting het Rijk en ‘Brussel’. De samenwerking richt zich op het versterken van de internationale positie van de MRA als economische topregio met hoge leefkwaliteit. Deze overkoepelende ambitie geeft richting aan de MRA-samenwerking. Ook op Europees niveau wordt erkend dat maatschappelijke problemen én oplossingen meer en meer in stedelijke regio’s spelen. Daarom zijn grote steden en metropolen in toenemende mate belangrijk voor de Europese Unie. De MRA wil met een eigen vertegenwoordiging als één regio optrekken in Europa en daarmee de kans op succes vergroten.

Dit doe je op een gemiddelde dag
 • Ontwikkel een netwerk van relevante contacten bij de Europese instellingen, bij de vertegenwoordigingen van andere (metropool)regio’s in Brussel en andere relevante Europese NGO’s, bedrijven en instanties;
 • Zorg ervoor dat deze relevante Europese contacten op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen binnen de MRA op gebied van duurzame mobiliteit, circulaire economie en waterstof;
 • Signaleer, vanuit de door jouw opgebouwde informatie- en relatiepositie op eigen initiatief kansen voor de MRA op Europees niveau voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering;
 • Inventariseer bij de MRA-collega’s de behoefte aan een (reguliere) Europa-monitor waarmee je jouw MRA-netwerk (zowel ambtelijk als bestuurlijk) geïnformeerd houdt over de relevante Europese ontwikkelingen op gebied van duurzame mobiliteit, circulaire economie en waterstof. Implementeer een drie-maandelijkse EU monitor op basis daarvan. Hiervoor is een werkbudget beschikbaar;
 • Initieer en organiseer, in samenwerking met de collega’s van de MRA-directie en MRA-partners, inhoudelijke ambtelijke werkbezoeken vanuit de MRA in Brussel (en zo mogelijk vice versa);
 • Initieer en organiseer, in samenwerking met de collega’s van de MRA-directie en MRA-partners per domein bestuurlijke werkbezoeken vanuit de MRA in Brussel (en zo mogelijk vice versa);
 • Zorg voor coördinatie van bestuurlijke contacten en werkbezoeken vanuit de MRA richting Europa op de drie genoemde hoofddossiers;
 • Initieer en organiseer, in samenwerking met de collega’s van de MRA-directie en MRA-partners, één groter bestuurlijk werkbezoek aan Brussel;
 • Draag zorg voor goede samenwerking en afstemming met aanwezige MRA-partners in Brussel, maak meer van de som der delen.
Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Metropoolregio Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan opgaven die de gemeentegrenzen overstijgen. De MRA is een zeer diverse regio in alle opzichten en de regio is de motor van de Nederlandse economie. De ambities van de MRA interacteren met de nationale en Europese bestuurslaag. Je werkt in deze functie bij de MRA-directie, een kleine organisatie van circa 30 fte die de uitvoering van de samenwerkingsafspraken verzorgt. De directeur van de MRA is jouw leidinggevende.

Binnen de MRA-directie heeft team Public Affairs, waar je onderdeel van bent, als doel de belangen van de MRA zodanig effectief te behartigen, dat beleid op nationaal en internationaal niveau de MRA ondersteunt bij de aanpak van de uitdagingen in de MRA. De belangenbehartiging gaat van het onderhouden van relatienetwerken tot directe beleidsbeïnvloeding, van het managen van standpunten van de MRA tot het verkrijgen van EU-subsidies ten behoeve van MRA-partners. Iedereen die bij de MRA-directie werkt heeft een dienstverband bij één van de MRA-partners, in dit geval heb je een dienstverband bij de gemeente Amsterdam.

Dit breng je mee

Voor deze functie Bestuursadviseur beschik je over:

 • Afgeronde wo opleiding met aantoonbare kennis en ervaring met strategische advisering en organisatieontwikkeling;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de context van Public Affairs;
 • Ervaring in een complexe bestuurlijke context;
 • Ervaring en/of affiniteit in het werken met Brusselse instellingen;
 • Vloeiende Nederlandse en goede Engelse taalbeheersing, zowel in woord als schrift.

Aan competenties breng je mee:

 • Verbinder – Weet mensen en organisaties met zichzelf en elkaar te verbinden. Weet snel een netwerk op te bouwen.
 • Overtuigingskracht – Oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.
 • Initiatief – Onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties.
 • Resultaatgerichtheid – Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.
 • Samenwerken – Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.
Dit bieden we jou

Als Bestuursadviseur kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Indien je momenteel werkzaam bent bij één van de MRA-partners, heeft een detachering of overplaatsing de voorkeur gezien het tijdelijke karakter van de functie. In overleg met jouw werkgever bepalen we hoe om te gaan met extra kosten voor het wonen en werken in Brussel.
 • Indien je van niet van een MRA-partner afkomstig bent, gelden de volgende arbeidsvoorwaarden vanuit de gemeente Amsterdam:
 • De salarisindicatie is een van maximaal € 6.103,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 24 maanden met een optie tot verlengen, als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je uitgeleend middels een overeenkomst tijdelijke inzet.
 • Wonen en werken in Brussel kunnen extra kosten met zich meebrengen. Voor woonlasten (maximaal € 1.200,-) en algemene onkosten (maximaal € 350,-) zijn maandelijkse vergoedingen beschikbaar, de reiskosten Amsterdam – Brussel worden door de werkgever betaald.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
 • Een mobiele telefoon en/of laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

Solliciteren naar deze baan
 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk zondag 22 januari 2023, via de ‘Direct solliciteren’ button.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • Sluit je cv/motivatie aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingsdatum en bestaat uit een CV/briefselectie en 2 gespreksrondes, die fysiek plaatsvinden op het Stadhuis.
 • Voor deze procedure is een selectiecommissie en een adviescommissie samengesteld. De selectiecommissie bestaat uit de directeur MRA, een MT-lid van de gemeente Amsterdam, een stakeholder en een medewerker van de MRA-directie. Het adviesteam bestaat uit medewerkers van MRA-partners, een MT-lid van de MRA-directie en HR.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van MRA-partners hebben voorrang in de procedure.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Termijn verlopen