Energie Beheer Nederland

Public Affairs Advisor

Solliciteer direct

EBN is een bijzonder bedrijf in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. We opereren op het snijvlak tussen overheid en markt en werken intensief samen met bedrijven die energie produceren. We spelen als publiek bedrijf een belangrijke rol bij het in stand houden van de voorzieningszekerheid en houden ons bezig met de winning en opslag van gas, de productie van aardwarmte, de ondergrondse opslag van CO2 en de ontwikkeling van nieuwe energievormen zoals waterstof en groen gas. We geven verbindende kracht aan de energietransitie en zetten maatschappelijke ambities om in realiteit. De energie- en klimaatcrisis vragen om overheidsingrijpen en het versterken van publieke belangen in onze energievoorziening. Door nieuwe taken en rollen met succes te vervullen, zijn we als publiek bedrijf van steeds grotere waarde voor Nederland – zowel in financiële – als in bredere maatschappelijke zin. Onze ambitie voor de komende jaren is: samen sneller naar een duurzaam energiesysteem.

Een maatschappelijk relevante functie

Om invulling te geven aan deze ambitie zoeken we een Public Affairs Advisor. In deze veelzijdige functie werk je vanuit het corporate team Communications & Public Affairs (CPA) als strategisch PA adviseur. Het CPA team bestaat uit 11 gedreven collega’s en is verantwoordelijk voor de verbinding tussen onze eigen organisatie en de buitenwereld. Het team zorgt voor heldere communicatie over onze organisatie en projecten, verzorgt de dialoog met- en betrokkenheid van stakeholders en de politiek en zorgt ervoor dat het debat over energie in Nederland op basis van feiten en cijfers gevoerd wordt.

Binnen en buiten verbinden

Als Public Affairs Advisor ben je, samen met jouw collega’s, dagelijks bezig het gelegde fundament van de afdeling te versterken, maar zet je ook de stap naar voren: stakeholders vragen om meer zichtbaar leiderschap van EBN op verschillende vlakken. Als PA Advisor ga je dan ook verder bouwen aan het verankeren van onze identiteit als impactvol publiek bedrijf, mede in het licht van de Nota Deelnemingenbeleid uit 2022.

Je zorgt voor een goede ‘outside in’ vertaling (door het monitoren) van relevante beleidsontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Bij voorkeur ben je bekend met het energieveld en met het boeiende en complexe stakeholderveld (van centrale en lokale politiek tot maatschappelijke en commerciële samenwerkingspartners). Je bent bekend met relevante wetgeving en hebt inzicht in thema’s als burgerparticipatie en strategisch omgevingsmanagement. In deze functie ga je daarnaast ook aan de slag met:

  • Het monitoren van relevante politieke- en beleidsontwikkelingen op nationaal en Europees niveau en het signaleren van kansen, bedreigingen en risico’s in aankomende wet- en regelgeving;
  • het vertalen en beschikbaar maken van (technisch inhoudelijke) beleidsinformatie voor interne afdelingen en het voorbereiden van interne standpunten;
  • het opstellen en bijhouden van verschillende Public Affairs dossiers, lobbymonitors, nieuwsbrieven en het zelf schrijven van inhoudelijke position papers;
  • het samen met jouw collega’s strategisch adviseren van businessunits over PA activiteiten waarbij jouw focusgebied in overleg zal worden bepaald;
  • het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen van sectoroverleggen en brancheorganisaties;
  • het ondersteunen van de Public Affairs Manager in het vertegenwoordigen van EBN in politiek Den Haag en Brussel.
Solliciteer direct