NVDE

Public Affairs Professional Mobiliteit en Duurzame Energie

Termijn verlopen

De NVDE zoekt versterking op het terrein van mobiliteit en duurzame energie (0,8 fte) met een initiatiefrijke public affairs-professional. Deze persoon zal intensief samenwerken met de voorzitter en collega’s van de NVDE, en met commissies en werkgroepen die binnen de NVDE actief zijn.

Over de functie:

 • Verantwoordelijk voor professionele beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging namens de NVDE, primair op het terrein van mobiliteit;
 • Vertegenwoordigt de NVDE extern op gebied van mobiliteit;
 • Adviseert en ondersteunt bij beleidsontwikkeling en realisatie;
 • Vervult de secretariaatsfunctie in commissies en werkgroepen;
 • Levert op eigen thema’s een actieve en agenderende bijdrage die slim inspeelt op de ontwikkelingen en actualiteit bij o.a. overheid, politiek, media en bedrijfsleven;
 • Stimuleert de samenwerking tussen leden en met andere partijen;

Functievereisten:

 • Enkele jaren ervaring in een rol op het terrein van public affairs;
 • Brede bekendheid en affiniteit met inhoud en krachtenveld rond duurzame mobiliteit in Nederland, bij voorkeur ook op EU-niveau;
 • Affiniteit met de diverse aspecten van belangenbehartiging en politieke behendigheid;
 • Sensitiviteit voor belangenverschillen, verstaat de kunst van bruggen bouwen, maar ook sterk gericht op het realiseren van resultaten;
 • Verbindende, enthousiasmerende en resultaatgerichte persoonlijkheid;
 • Netwerk bij relevante overheden en maatschappelijke organisaties;
 • Representatief, diplomatiek, impact, doortastend en doelgericht;
 • Zelfstandig, initiatiefrijk en flexibel;
 • Ondernemend en in staat bijdrage te leveren aan ledenwerving;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Engels en Nederlands).

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De aangesloten bedrijven zijn actief in hernieuwbare elektriciteit, warmte en gassen en in duurzame mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De activiteiten voor duurzame energie bij onze 1.600 aangesloten bedrijven zijn goed voor een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland. Ongeveer twee derde van de hernieuwbare energie in Nederland wordt door NVDE-leden opgewekt. De NVDE vertegenwoordigt de helft van de isolatiemarkt en leverde ruim veertig procent van de elektrische auto’s die er in Nederland rijden. De vereniging is in 2015 opgericht.

De NVDE werkt hard aan versnelling van de energietransitie. Daarvoor is samenwerking en daadkrachtige politiek nodig. Als ondernemers zien we volop kansen. De NVDE neemt deel aan diverse overlegorganen rond het Klimaatakkoord en is intensief betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het beleid dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. De NVDE werkt met een staf van 16 medewerkers en is georganiseerd in commissies en werkgroepen die strategieën en standpunten bepalen. De NVDE is gevestigd in Utrecht en heeft een klein kantoor in Den Haag.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie en reacties:

Marc Londo, inhoudelijk directeur, [email protected]

Een eerste selectie zal op 16 augustus 2023 plaatsvinden. Reageren graag voor deze datum.

Bekijk de vacaturetekst hier in pdf: Vacature Public Affairs professional mobiliteit en duurzame energie

Termijn verlopen