10 vragen aan

12 juli 2021

10 vragen aan …. Eric Trinthamer

In ons vaste rubriek 10-vragen-aan komt een bekend persoon uit het politiek speelveld langs. Dit keer was het de beurt aan communicatieadviseur bij de Orde van Advocaten, Eric Trinthamer.

1. Wat is het grootste lobbysucces dat je in je loopbaan bent tegengekomen?

In mijn tijd als woordvoerder bij NS waren de ‘poortjes’ op stations en de OV-chipkaart hét onderwerp waar publiek, politiek en media een eigen mening over hadden. Met vereende krachten is het met NS-collega’s gelukt om de veiligheid voor personeel en reiziger te verhogen door het invoeren van toegangspoortjes. En de OV-chipkaart …. heel OV-Nederland is ontsloten met één kaart. Aan die acceptatie van beide NS-onderwerpen heb ik een bijdrage mogen leveren en dat is een leerzaam en mooi proces geweest.

2. Wat zou u achteraf anders hebben gedaan in uw loopbaan?

Dat is een hele moeilijke. De kennis die mij gegund is door de verschillende werkgevers en ervaring die ik heb opgedaan maakten een volgende stap mogelijk. In mijn huidige functie bij de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik weer een nieuweling en valt er weer een heel nieuw terrein te ontdekken. Voorzichtig zeg ik dat ik best tevreden ben met hoe mijn carrièrepad zich heeft ontwikkeld.

3. Wie was uw grootste leermeester (of juf) en waarom?

Zonder twijfel is dat Hans van Baalen. Hij heeft mij aangenomen als persoonlijk medewerker en vanaf de eerste dag geleerd hoe het politieke proces werkt en op welke momenten je moest ‘instappen’ om het verschil te kunnen maken. Daarna kon ik doorgroeien naar voorlichter van de fractie en dat heeft mijn werkveld en carrière gevormd. Tot op de dag van vandaag zijn er lessen van hem die ik toepas. Ik ben hem er nog steeds dankbaar voor.

4. Wat was het politieke dieptepunt van het afgelopen decennium?

De volksvertegenwoordiging is in Nederland een breed palet aan verschillende politieke kleuren. Ergens is dat een groot goed maar door de enorme versnippering van de afgelopen 10 jaar is het voor fracties nauwelijks mogelijk om wetgeving goed te doorgronden. Dat is schadelijk voor onze democratie en onze rechtsstaat. Ik vind dat zorgelijk en leidt tot een te grote rol van de overheid omdat de Kamer onvoldoende in staat is de Regering te controleren. Een grote ondersteuning voor Kamerleden kan hierbij helpen.

5. Wat is uw belangrijkste lobbytip?

Wees open over wat jouw belang is en waarom, luister naar organisaties die een ander belang hebben, heb daar begrip voor en zoek vervolgens een common ground.

6. Wat is de beste houding voor Kamerleden als een lobby (zoals rond de faillissementswetgeving) zich misdraagt?

Een opendeur-beleid zorgt dat je als Kamerlid goed geïnformeerd blijft. Die gastvrijheid kent grenzen. Het is aan een Kamerlid die grenzen te bewaken. Een lobbyist komt met informatie en een doel. Wees daar helder over. Alles wat hiervan afwijkt nadert heeft een Kamerlid niet nodig om tot een goede afweging te komen en zal daar ook naar handelen.

7. Wat vindt u lelijk aan Den Haag? En wat mooi?

Omdat ik denk dat iedereen hier een politiek antwoord verwacht doe ik het net even anders. Den Haag kent een goede infrastructuur, natuur en kust, cultuur, goede horeca en straatjes die je terugbrengen naar de 17e eeuw. Allemaal zaken waarom ik Den Haag mooi vind en waardeer. Over wat ik minder mooi ben, wil ik voorzichtig zijn maar sommige grijze en betonnen delen van Den Haag hebben hun functie al jaren overleefd. Die delen mogen wat mij betreft snel vervangen worden voor iets wat past in de 21e eeuw.

8. Wat is er de afgelopen jaren veranderd in de politiek en de rol van lobby?

Kamerleden zijn meer en meer een merk geworden. Begrijpelijk want dat is de invloed van sociale media en het gebeurt ook in veel andere delen van de samenleving. Het zorgt tegelijkertijd voor een steeds grotere persoonlijke profilering die deels ten koste gaat van het merk van de partij. De lobby is professioneler geworden maar ook maatschappelijker betrokken. De vertegenwoordiging van eigen belang van een organisatie is er nog steeds maar veel meer in samenhang met het maatschappelijk belang. De kiezer en consument verwacht dat ook.

9. Hoe ziet uw favoriete zondagmorgen eruit?

Kranten, koffie, jazz en als het kan buiten zitten. Ergens las ik “Sundays should come with a pause button, daar geloof ik heel erg in.

10. Welk boek moet de PA professional gelezen hebben?

Boeken voor professionals zijn er genoeg dus laat ik nu niet pretenderen dat ‘dit’ het boek is wat je gelezen moet hebben. Om die reden kies ik voor ‘De Cicero-trilogie’ (Imperium, Lustrum en Dictator) van Robert Harris. Het beschrijft het politieke leven van Cicero met menig lobby-traject wat hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken.

En aan wie geeft u de pen door?

Edwin van Scherrenburg, woordvoerder van VNO-NCW/MKB Nederland

Welke vraag gaat er uit en welke vraag voeg je toe?

De vraag: Wat vindt u lelijk aan Den Haag? En wat mooi?, mag eruit. In plaats daarvan stel ik de volgende vraag voor: Transparantie tussen politiek en bedrijfsleven klinkt goed maar je wil als organisatie geen ophef voordat er tussen partijen overeenstemming is. Hoe vind je daar de balans in?

Meer lezen

Op 1 maart start Nigel van den Berg als Programmamanager Lokale overheden bij Fastned. Nigel voegt zich daar bij het Public Affairs team van Renske Schuitmaker en Hugo van Halder. Hij zal zich richten op de lokale samenwerkingen om het reeds snelgroeiende netwerk van snellaadstations van Fastned verder uit te breiden. De afgelopen periode was […]

Verder lezen »

Niet meer zo effectief De handdruk Rondhangen in Nieuwspoort Tweede Kamer toegangspas Borrels, events, diners organiseren of frequenteren Wandelgangen Lichaamstaal De goede achtergrond (figuurlijk) GezelligheidInternationale ambities Beleven en bezoeken Oude wijn Zenden Horeca Juist wel revant Goede relaties en old boys network Goed formuleren van emails, brieven en appjes Beelden en metaforen Haakje met corona […]

Verder lezen »