Gemeente Amsterdam

Manager Public Affairs

Termijn verlopen
 • Behartigen van de politiek-bestuurlijke belangen van de gemeente Amsterdam op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 • Bijdragen aan de grote opgaven van onze hoofdstad, zoals het tegengaan van kansenongelijkheid, bevorderen van de energietransitie en bestrijding van criminele ondermijning.
 • Leidinggeven aan een ervaren team van 18 bestuurs- en subsidieadviseurs.
De functie

In de functie van manager public affairs ligt de kern van je verantwoordelijkheid bij het aansturen en doorontwikkelen van de afdeling Public Affairs. Deze afdeling heeft als doel de belangen van de gemeente Amsterdam zodanig effectief te behartigen, dat beleidsinitiatieven op regionaal, nationaal en internationaal niveau bijdragen aan de aanpak van Amsterdamse opgaven, zoals de energietransitie en kansengelijkheid. De belangenbehartiging strekt zich van het onderhouden van relatienetwerken tot directe beleidsbeïnvloeding. En van het managen van standpunten van de gemeente Amsterdam tot het verkrijgen van EU-subsidies. Dit doet jouw team in samenwerking met de inhoudelijke directies binnen de gemeente en waar relevant met de partners van de Metropoolregio Amsterdam en andere samenwerkingsverbanden, zoals de gemeente Rotterdam, Utrecht, Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Jouw team bestaat uit 18 zelfstandige professionals, die jij op een coachende en verbindende manier weet te inspireren en motiveren om organisatorische resultaten te behalen én eigen talenten en competenties te ontwikkelen. Daarbij staat de afdeling Public Affairs momenteel aan het begin van een herijking van haar werkwijze en samenwerking. Deze herijking is gericht op een heldere rol- en taakverdeling tussen de afdeling Public Affairs en andere onderdelen van de gemeente, die een rol spelen in de belangenbehartiging. Dit met als doel dat het Public Affairs team de rol als externe belangenbehartiger en bestuursadviseur beter kan oppakken. Je begeleidt de implementatie van deze herijking en maakt nieuwe samenwerkingsafspraken met de belangrijkste partners binnen de gemeentelijke organisatie.

Ook vertegenwoordig je de afdeling Public Affairs in het managementteam (MT) van de directie Bestuurs- en Managementadvisering (BMA), waar de afdeling onderdeel van uit maakt. Je bent één van de zeven MT leden en levert in nauwe samenwerking met hen een belangrijke bijdrage aan het beleid, de strategie en ontwikkeling van deze directie. Binnen de directie BMA wordt de samenwerking tussen de verschillende afdelingen verder verbeterd en willen we meer integraal, vanuit het geheel en vanuit de opgaven voor de stad werken en adviseren. Je helpt mee om deze veranderopgave van de directie te realiseren, en draagt zo bij aan de versterking van het geheel. Verder ben je het eerste aanspreekpunt namens de afdeling richting het College van Burgemeesters en Wethouders, het Gemeentelijk Managementteam (GMT) en directeuren.

Dit breng je mee

Voor deze functie Manager Public Affairs beschik je over:

 • een afgeronde WO-opleiding;
 • minimaal 5 jaar ervaring als integraal manager en MT-lid;
 • minimaal 5 jaar ervaring in een aansturende rol, waarbij je direct te maken had met politieke belangenbehartiging;
 • minimaal 5 jaar kennis van en leidinggevende ervaring met  organisatieontwikkeling;
 • een op dit moment actief netwerk van beleidsmakers en top-level beslissers in Den Haag.

Aan competenties breng je mee:

 • overtuigingskracht: je bent een bevlogen manager die op een natuurlijke wijze mensen weet te inspireren en verandering teweeg kan brengen. Iemand die daarnaast mede door haar/zijn ervaring in Public Affairs en netwerk in politiek “Den Haag” het gezag heeft om bestuurders en de ambtelijke top effectief te adviseren over de belangenbehartiging van Amsterdam;
 • aansturen: Je bent een mensgerichte manager en faciliterend leider, die weet hoe je vanuit vertrouwen leiding geeft aan eigenzinnige hoogopgeleide professionals. Als manager sta je voor je mensen, ook in lastige tijden of bij lastige vraagstukken;
 • omgevingsbewustzijn: Je kan goed luisteren en manoeuvreert met gemak in een dynamische, politiek-bestuurlijke omgeving waar tegengestelde belangen vaak voorkomen, en bent in staat daarbij succesvolle interventies te plegen;
 • visie: Je hebt duidelijke ideeën over de lange termijn. Je bent in staat focus aan te brengen, structurele verandering teweeg te brengen en de strategische koers van de afdeling te bepalen.
Dit bieden we je aan

Als manager Public Affairs kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een brutomaandsalaris tussen tussen € 5.671,- en € 7.977,- (schaal 15) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,-  netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • De mogelijkheid om af te wisselen tussen fysiek werken op het Stadhuis in het centrum van Amsterdam en werken vanuit thuis.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

Solliciteren naar deze baan
 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 6 november, via de ‘Direct solliciteren’ button.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • Sluit je cv/motivatie aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingsdatum en bestaat uit een CV/briefselectie en  2 gespreksrondes, die fysiek plaatsvinden op het Stadhuis.
 • Voor deze procedure is een selectiecommissie en een adviescommissie samengesteld. De selectiecommissie bestaat uit de directeur, een MT-lid, een stakeholder en een medewerker. Het adviesteam bestaat uit medewerkers van de afdeling, een MT-lid en HR.
 • Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Dit betekent dat voor alle functies vanaf schaal 15 bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Termijn verlopen