10 vragen aan

10 mei 2022

10-vragen-aan … Huub Sloot

In ons vaste rubriek 10-vragen-aan komt een bekend persoon uit het politiek speelveld langs. Dit keer was het de beurt aan Huub Sloot. Hij traint en helpt belangenbehartigers van NGO’s bij het bepalen van hun strategie.

1. Wat is de grootste lobbyfout die je hebt gemaakt en wat heb je daarvan geleerd?

Het niet voldoende actief betrekken van de achterban / de mensen die je vertegenwoordigd in het lobby proces. Als lobbyist riskeer je dan om alleen te komen te staan en je legitimiteit en geloofwaardigheid te verliezen: in de ogen van de besluitvormer lobby je vooral voor jezelf…! Dit gebeurde toen ik namens partner organisaties in Afrika en Zuid Amerika actief aan het lobbyen was rond handel en voedsel, en het door de grote afstand erg moeilijk bleek iedereen er voldoende betrokken bij te houden. Na die ervaring probeer ik altijd zo goed mogelijk wederzijdse verwachtingen van te voren af te stemmen en bij te stellen.

2. Wat zou je achteraf anders hebben gedaan in je loopbaan?

Mijn loopbaan binnen de internationale samenwerking bevalt me prima, vooral omdat ik samen kan werken met diverse organisaties in veel verschillende landen rond thema’s die mij aan het hart gaan (mensenrechten, gezondheidszorg, voedselzekerheid, etc.). Ik heb geprobeerd ook buiten de sector als lobbyist te werken (b.v. rond internationaal milieubeleid) maar dat bleek lastig: elke sector blijkt dan toch een eigen dynamiek en contacten kring te hebben. Achteraf had ik dat wellicht toch langer moeten proberen!

3. Wie was je grootste leermeester (of juf) en waarom?

Ik heb nooit een “officiële” lobby opleiding gehad, maar het vak met name in de praktijk geleerd. De directeur van BBO in Den Haag, Govert van Oord, heeft mij veel geleerd over de praktische kant van het lobby werk binnen de internationale samenwerking. Met name het belang van het organiseren en informeren van de mensen die je als lobbyist wil ondersteunen, en het ontwikkelen van strategieën die bijdragen aan meer ownership van het lobby proces.

4. Wat was het politieke dieptepunt van het afgelopen decennium?

Ik wil niet een speciaal dieptepunt noemen, maar juist de algemene, toenemende trend om het geldelijk belang te laten prevaleren boven het gemeenschappelijke (milieu, gezondheidszorg) belang van mensen. Voor een lobbyist werkzaam binnen de internationale samenwerking, waarin ook solidariteit van groot belang is, is die trend erg lastig te keren.

5. Wat is jouw belangrijkste lobbytip?

Mijn tip zou zijn: Investeer in het versterken van de relatie met de achterban!

6. Wat is je ambitie over 10 jaar?

Ik wil graag blijven bijdragen aan het versterken van de lobby kennis en vaardigheden van maatschappelijke organisaties, netwerken en coalities in binnen- en buitenland. Er valt nog veel te leren van elkaars ervaringen.

7. In wiens schoenen zou je graag voor een dag willen staan en waarom?

Het lijkt me leuk om eens in de schoenen te staan van een topdiplomaat die achter de schermen strijdende partijen bij elkaar kan brengen, en zo bij kan dragen aan een compromis. Voor mij zou dat een inspirerende ervaring zijn als lobbyist, en een bewijs dat lobby (de diplomatie) van groot belang is.

8. Wat is er de afgelopen jaren veranderd in de politiek en de rol van lobby?

Er is een grote versplintering gekomen in de Nederlandse politiek, en dit maakt het nog uitdagender om als lobbyist alternatieve voorstellen te ontwikkelen die op voldoende steun kunnen rekenen. Het vergt als lobbyist meer en meer kennis en tijd om relevante contacten te onderhouden.

9. Wat is jouw mooiste reisherinnering en waarom?

Al best lang geleden maar de Africa Fertilizer Summit in Abuja, Nigeria in 2006 was een mooie herinnering van een geslaagde lobby. Het organiseren van Afrikaanse regionale boeren federaties om tijdens de Abuja top (waar vooral de industrie en beleidsmakers aanwezig waren) juist óók de prioriteiten van boeren en boerinnen onder de aandacht te brengen. Met name het belang om te investeren in een meer duurzame vorm van landbouw en voedselproductie. Met een relatief klein aantal mensen waren we in staat om tijdens de top veel (media) aandacht te krijgen voor onze standpunten. Cruciaal daarbij was de constructieve insteek: de inzet op het belang van kunstmest (daar waar het echt niet anders kan) én het langdurig investeren in duurzame landbouw en voedselproductie.

10. Welk boek moet de PA professional gelezen hebben?

“De 9 stappen van lobby”, geschreven door Annemarie Gehrels. Het is een zeer praktische handleiding voor de ontwikkeling van een succesvolle lobby strategie, met veel voorbeelden en praktische tips.

Huub geeft de pen door aan Paul van den Berg, Public Affairs adviseur bij Cordaid.

Meer lezen

Vanaf 1 maart 2021 zal Joeri Veen starten als Public Affairs adviseur bij branchevereniging de Nederlandse GGZ. De afgelopen zeven jaar vervulde hij diverse woordvoerdersfuncties binnen de zorg- en belangenbehartigingssector, het meest recent als senior woordvoerder bij zorgverzekeraar Menzis (sinds september 2017). De stap van woordvoering naar public affairs ziet de politicoloog als een natuurlijke […]

Verder lezen »

In onze vaste rubriek 10-vragen-aan komt een bekend persoon uit het politieke speelveld langs. Dit keer was het de beurt aan Michiel Dijkman, Executive Director bij de Economic Board Utrecht.   Wat is de grootste lobbyfout die je hebt gemaakt en wat heb je daarvan geleerd? In 2016, tijdens mijn eerste ronde tafelsessie met Hare […]

Verder lezen »