FrieslandCampina

Manager Public Affairs

Solliciteer direct

Als manager public affairs ben je de expert op nationale en regionale beleidsontwikkelingen voor de zuivelsector. Samen met de business units ontwikkel je strategieën en beleid van FrieslandCampina om optimaal in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen. Je bent daarbij pro actief in het signaleren van kansen en bedreigingen. Als manager public affairs breng je onder meer advies uit aan de executive board en het coöperatiebestuur.

What We Ask

 • Je hebt een brede blik en je hebt aansluiting bij onze purpose ‘Nourishing by Nature’; je gelooft in de toekomst van duurzame zuivel;
 • Je hebt kennis van duurzame melkveehouderij en de zuivelsector in het algemeen. Je weet welke uitdagingen er spelen en hebt een visie hoe met die uitdagingen om te gaan;
 • Je hebt uitstekende kennis van hoe politieke en bestuurlijke processen in Den Haag en de provincies lopen en hebt daar ook een relevant netwerk;
 • Je hebt uitstekende vaardigheden in het ontwikkelen en uitvoeren van regionale projecten;
 • Je beschikt over een breed relevant netwerk in de food en agri sector;
 • Je hebt een relevante HBO/universitaire opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring.

What We Offer

Je komt in een dynamische omgeving waarbij samenwerking en resultaat centraal staan;

 • Je salaris wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie, je ervaring en opleiding.
 • We investeren in relevante opleidingen en training binnen jouw vakgebied.

Vacancy Description

Als Manager Public Affairs ben je de ogen en oren maar ook handen en voeten voor FrieslandCampina in de buitenwereld. Je ontwikkelt strategie op het vlak van stakeholdermanagement en voert deze ook uit. Het doel is om door optimaal samen te werken met partijen om ons heen waarde te creëren voor de onderneming, onze leden-melkveehouders en voor onze klanten en afnemers. Jij:

 • Bent de spin in het web voor FrieslandCampina als het gaat om nationale en regionale beleidsontwikkelingen die impact hebben op de zuivelsector. Je signaleert ontwikkelingen, adviseert welke acties nodig zijn en voert dit vervolgens uit in samenwerking met de relevante in- en externe partijen.
 • Bouwt en onderhoud een relevant nationaal en regionaal netwerk voor FrieslandCampina;
 • Zorgt voor een duidelijk en breed gedragen visie, beleid en actieplan op het vlak van nationaal en regionaal stakeholdermanagement ten behoeve van FrieslandCampina;
 • Bent het aanspreekpunt voor stakeholders met betrekking tot ontwikkelingen in de zuivelsector;
 • Vertegenwoordigt FrieslandCampina in regionale coalities met betrekking tot duurzame landbouw en voedselvoorziening
 • Bent een aanjager om samen met de business onderdelen nationale en regionale waarde proposities te ontwikkelen met duurzame landbouwpraktijken;
 • Promoot de ambities en -verhalen van FrieslandCampina om daarmee de toonaangevende positie van FrieslandCampina in de voedselketen te behouden en te versterken.

Bij het creëren van waarden met duurzame landbouw komen nationaal en regionaal veel partijen samen. Vanuit jouw signalerende rol ben je ook aanjager voor het ontwikkelen van waarden proposities met duurzame landbouwpraktijken. Je werkt samen aan nieuwe verdienmodellen met externe stakeholders zoals afnemers van zuivelproducten, de melkveesector, NGO’s, (regionale) overheden, andere zuivelondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties op het vlak van duurzame landbouw.

Solliciteer direct