Transitiecoalitie Voedsel

Public Affairs Manager

Termijn verlopen

Ben jij gepokt en gemazeld in de wereld van overheid, politiek en media? Heb je de ambitie om via beleidsbeïnvloeding en opinies de landbouw-, eiwit- en voedseltransitie te versnellen en in beleid te verankeren? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek om tot een match te komen.  

De Transitiecoalitie Voedsel
De Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van 200 transitiedenkers en -doeners in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Met elkaar willen wij de omslag naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem versnellen. Een systeem waarin duurzaamheid, gezondheid, transparantie, eerlijke prijzen en perspectief voor de boer centraal staan.

In korte tijd zijn we uitgegroeid tot een gezaghebbende stem en een gewilde gesprekspartner voor overheden, politici, bedrijfsleven, wetenschap en NGO’s.


Wij willen een gezond leven op een gezonde planeet. Voor iedereen.
Met Nederland als voortrekker van de hiervoor noodzakelijke omslag in het landbouw- en voedselsysteem.


Wij fungeren als uitdager van het huidige systeem en bundelen de krachten van ondernemers, boeren, wetenschap, kennisinstellingen en NGO’s om de beoogde veranderingen te realiseren. Onze speerpuntthema’s zijn verduurzaming van de landbouw, eiwittransitie, voedselomgeving en truepricing.

Op korte termijn zoeken wij een ervaren public affairs manager die ons kan bijstaan bij het versnellen van (vooral) de landbouw- en de eiwittransitie.  Bij de landbouwtransitie is de gebiedsgerichte aanpak één van onze prioriteiten waarbij niet alleen het rijk maar ook provincies een belangrijke rol spelen. Bij de eiwittransitie ligt onze focus op het bevorderen van een omgeving waarin de consumptie van plantaardige eiwitten gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt.

Wat ga je doen 

Je werkt nauw samen met de kwartiermakers die bovengenoemde thema’s in portefeuille hebben. Je bent verantwoordelijk voor:

 • De public affairs strategie van de Transitiecoalitie Voedsel (algemeen en vooral op de thema’s landbouw- en eiwittransitie)
 • Contacten met politici en overheden op nationaal, provinciaal en EU niveau
 • Het bevorderen van beleidsbeslissingen die de landbouw- en eiwittransitie ondersteunen
 • Opiniërende publicaties en media uitingen

Wie wij zoeken 

  • Je bent ‘kind aan huis’ in de wereld van overheid, politiek, pers en media
  • Je bent vertrouwd met het overheidsbeleid op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid (nationaal; bij voorkeur ook provinciaal en op EU niveau)
  • Je bent goed op de hoogte van het landbouwbeleid en de eiwittransitie
  • Je hebt een groot maatschappelijk netwerk
  • Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden
  • Je bent flexibel, resultaatgericht en een teamplayer

Overige informatie

Het betreft een part time functie. Invulling nader overeen te komen. We zoeken mensen met een sterke intrinsieke motivatie. Er is een passende honorering. TcV heeft geen medewerkers in dienst; iedereen werkt op contractbasis.

Reacties met een duidelijke motivatie en je CV svp uiterlijk 19 april naar [email protected].

Voor meer informatie bel met:

Willem Lageweg (kwartiermaker duurzame landbouw), 06-51294777

Natascha Kooiman (kwartiermaker eiwittransitie), 06-54366200

Meer informatie over Transitiecoalitie Voedsel: www.transitiecoalitievoedsel.nl

Zie voor het onderdeel landbouw: https://transitiecoalitievoedsel.nl/regie-op-ruimte/

En voor het onderdeel eiwittransitie: https://transitiecoalitievoedsel.nl/plantaardig-het-nieuwe-normaal/

Termijn verlopen