Provincie Utrecht

Senior adviseur Public Affairs

Termijn verlopen

De afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO) van de provincie Utrecht is op zoek naar een doortastende adviseur Public Affairs  als schakel tussen nationale ontwikkelingen en provinciale/regionale belangen in de provincie Utrecht.

Wat ga je doen?

De adviseur Public Affairs is de schakel tussen de nationale ontwikkelingen en provinciale/regionale belangen van de provincie Utrecht. Je kent de gang van zaken en de mensen in Den Haag. Je bent ambassadeur van de provincie Utrecht en helpt bij de realisatie van de opgaven die centraal staan. Je signaleert kansen en vertaalt die in adviezen over belangenbehartiging. Als senior adviseur help je de organisatie de public affairs-inzet strategisch te ordenen en te prioriteren. Je vervult een belangrijke verbindende rol tussen politiek, bestuur, management en medewerkers op jouw dossiers. Je voert daarbij waar nodig regie en weet anderen goed in positie te brengen. Je werkt ook samen met de lobbyisten van het IPO, andere provincies en gemeenten. Je bent medegesprekspartner van het college van Gedeputeerde Staten over de ontwikkelingen in Den Haag, de kansen voor de provincie en de aanpak van de belangenbehartiging.

Als senior adviseur Public Affairs geef je binnen de kaders zelfstandig -maar altijd in afstemming met je collega’s van PA, – invulling aan het PA-beleid en de PA-plannen. Je bent samen met de rest van de PA collega’s de vooruitgeschoven post in Den Haag, maar tegelijkertijd de spin in het web in het provinciehuis als het gaat om het behartigen van de belangen.:

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Jij helpt om de belangrijkste lobbydossiers van Utrecht in beeld te krijgen en stuurt met de betrokkenen in de organisatie op resultaat;
 • Je informeert en faciliteert opgavemanagers, strategen en beleidsmedewerkers met informatie vanuit Den Haag;
 • Samen met beleidsmedewerkers en woordvoerders stel je Public Affairs-strategieën op en voert deze uit ;
 • Je signaleert relevante ontwikkelingen voor prioritaire dossiers, vertaalt dit naar kansen voor de provincie Utrecht en adviseert hierover naar het bestuur en de organisatie (o.a. monitoring relevante Kamerdebatten);
 • Je levert strategisch en tactisch advies op de ontwikkeling van speerpunten, dossiers en dwarsverbanden van de provincie Utrecht. En zorgt voor het regelen en uitvoeren van de werkzaamheden die hier uit voortvloeien.
 • Je organiseert evenementen en activiteiten die ondersteunen in de belangenbehartiging van de provincie, zoals de jaarlijkse Utrechtdag in Den Haag en werkbezoeken voor Kamerleden in de regio;
 • Je brengt bestuurders, domeinmanagers en medewerkers in positie om effectief de belangen van de provincie Utrecht te behartigen
 • Je onderhoudt een netwerk met de regio (regionaal PA-overleg), provincies en het Rijk en benut dit om de belangen van de provincie Utrecht te behartigen. Bij de uitvoering van het PA-beleid zoeken we zoveel mogelijk samenwerking en afstemming met de regio.

Wie zoeken wij?

Als senior adviseur Public Affairs ga je proactief aan de slag met het vormgeven van lobbystrategieën en beschik je tevens over een oplossingsgerichte instelling, hands-on mentaliteit voor de organisatie van evenementen en werkbezoeken, maar altijd met het strategisch belang in het achterhoofd. Je kunt goed analytisch denken en standpunten helder en overtuigend uiteenzetten en verdedigen, zowel richting bestuurders als richting collega’s. Je bent goed zichtbaar in de organisatie, sociaal vaardig met een klantgerichte, dienstverlenende instelling. Maar bovenal vaardig in het opstellen van strategische (beleids-)voorstellen en besluiten en je hebt een scherpe pen. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en weerstand. Ook beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, heb je een sterk inlevingsvermogen in zowel de politiek als in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en kun je strategisch en tactvol opereren. Tot slot heb je ruime ervaring in het onderhouden van een relevant netwerk, met name interprovinciaal en richting Rijk, maar ook regionaal (gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen).

Verder beschik je over:

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar recente ervaring op het gebied van public affairs inclusief relatiemanagement/belangenbehartiging richting Den Haag;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal.

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van maximaal € 6.323,27 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12);
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Niels Hubregtse, Coördinerend adviseur Public Affairs, telefoon (06) 34279522 . Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Daan Dolmans, Teamleider Bestuur, Europa en Interbestuurlijk Toezicht (BEI), telefoon (06) 39324252.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 10 oktober 2023 voor interne kandidaten en 23 oktober 2023 voor externe kandidaten.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van de maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Of het nu gaat om mobiliteit, energietransitie, natuur of cultuur: de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Public Affairs, dat zich bezig houdt met de Haagse nationale ontwikkelingen i.r.t. de provinciale/regionale belangen van de provincie Utrecht, is onderdeel van het cluster Bestuur binnen het bredere team Bestuur, Europa en Interbestuurlijk Toezicht (BEI). Naast jouzelf werken er nog een Coördinerend Public Affairs adviseur (1fte) en een Junior Public Affairs adviseur (0,5 fte). Vanuit deze basis samenstelling is er veel contact met de collega’s die zich bezig houden met de Brusselse supranationale ontwikkelingen en de collega’s van communicatie en woordvoering.

Termijn verlopen