10 vragen aan

16 augustus 2023

10 vragen aan… Rogier Krabbendam

In onze vaste rubriek 10-vragen-aan komt een bekend persoon uit het politieke speelveld langs. Dit keer was het de beurt aan Rogier Krabbendam, Directeur Public Affairs bij VNO-NCW West.

1. Wat is de grootste lobbyfout die je hebt gemaakt en wat heb je daarvan geleerd?

Voor een helder lobbystandpunt is het belangrijk om grip te krijgen op de materie en een compleet overzicht te hebben van het speelveld en de verschillende belangen. Maar aan de andere kant is timing en het snel in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen essentieel om een boodschap op te laten pikken door de politiek en in de media. Mijn grootste valkuil – ik wil het niet per se een fout noemen – is mijn wens om eerst dit totaaloverzicht te willen hebben en iets volledig te kunnen doorgronden. Soms moet je het gewoon met iets minder informatie doen en gebruik maken van het momentum. Dit is wel een les voor mij.

2. Wat zou je achteraf anders hebben gedaan in je loopbaan?

Tot nu toe heeft elke stap in mijn loopbaan achteraf gezien een nuttige functie gehad. Van mijn start in de advocatuur (wat niet zo goed bij mij bleek te passen), via mijn werk voor ondernemers en brancheverenigingen bij een verenigingsmanagementbureau (waar ik misschien net iets te lang ben gebleven) tot mijn start bij VNO-NCW West (waar ik ben gestart als lobbyist en sinds april lid ben van de directie).

3. Wie was je grootste leermeester (of juf) en waarom?

Als het om lobby gaat, dan kan ik niet anders dan onze helaas overleden oud-directeur Bert Mooren noemen. Een geweldige lobbyist die op meesterlijke wijze verschillende lobbytrajecten heeft geïnitieerd en wist te verzilveren, waaronder het doortrekken van de A4. Van hem heb ik onder andere het belang van ruimte voor werk meegekregen, een thema dat nu ook door landelijk VNO-NCW actief is opgepakt en waar we in het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sinds kort een goede partner hebben gevonden op nationaal niveau.

4. Wat was het politieke dieptepunt van het afgelopen decennium?

Volledig buiten mijn werkgebied, maar de Toeslagenaffaire is toch wel het grootste politieke dieptepunt van de afgelopen jaren. Hoe gezinnen volledig klem kwamen te zitten als gevolg van regelingen die er juist gericht op hadden moeten zijn om hen te ondersteunen is onbegrijpelijk en verbijsterend. Het negeren van de vele signalen dat er echt iets misging en het voortdurende onvermogen om de problemen op te lossen, laten zien dat goede bedoelingen in combinatie met extreem wantrouwen onbedoelde en verwoestende effecten kunnen hebben. We maken regelingen vaak veel te complex en de politiek heeft te weinig oog voor de uitvoering en de gevolgen voor individuele burgers en ondernemers.

5. Wat is jouw belangrijkste lobbytip?

Zorg dat je de boel intern op orde hebt. Elke geslaagde lobby begint intern met het maken van keuzes en door te zorgen voor draagvlak. En dan is het inzicht van belang dat je voor elke goede strategie moet zorgdragen voor het op één lijn brengen van in potentie onbegrensde aspiraties en noodzakelijkerwijs beperkte capaciteiten, zeker binnen een vereniging!

6. Waarom ben je lobbyist geworden? Wat drijft je als lobbyist?

Al lang ben ik gefascineerd door politiek en geschiedenis en sinds de start van mijn loopbaan ben ik in diverse functies werkzaam voor ondernemers. Als lobbyist mag ik dagelijks mijn werk voor ondernemers combineren met deze voorliefde.

7. Welke politicus, waarmee je het niet per se op inhoud eens bent, bewonder je, en waarom?

Ed Nijpels vind ik een fascinerend politicus en bestuurder vanwege zijn vaak enigszins afwijkende standpunten binnen de VVD, zijn soms onverwachte successen naast de vele tegenslagen en nederlagen die hij heeft gekend, en de moeilijke verhouding met zijn eigen partij. En ik bewonder hem vooral vanwege zijn decennialange inzet voor het milieu- en klimaatbeleid in Nederland.

8. Wat vind je de meest inspirerende lobby van de afgelopen tijd en waarom?

De waterstoflobby NLHydrogen. In relatief korte tijd is een coalitie gesmeed die nu al de toepassing van waterstof echt op de kaart heeft weten te zetten als cruciaal onderdeel van de energietransitie. Wat mij betreft laat deze branchevereniging zien wat het belang van samenwerking is en de kracht van een sterke lobby. Ik blijf hen met veel interesse volgen.

9. Wat is jouw mooiste reisherinnering en waarom?

Onze huwelijksreis naar Indonesië is mijn mooiste reisherinnering. Het land waar mijn vader op 30 december 1949 drie dagen na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië werd geboren en waar mijn grootouders met hun oudste dochter vlak voor de Tweede Wereldoorlog neerstreken. Niet wetend wat hen allemaal nog te wachten stond. Dit prachtige land samen met mijn echtgenote te mogen bezoeken was een droom die uitkwam.

10.  Welk boek moet de PA-professional gelezen hebben?

Laat ik voorop stellen dat elke PA-professional sowieso veel van lezen moet houden. Maar voor PA-professionals die werken voor branche- of ondernemersverenigingen zou ik de tip willen meegeven om eens de ‘7 Measures of Success: What Remarkable Associations Do That Others Don’t’ te lezen van het Amerikaanse Center for Association Leadership. Dit boek helpt om de rol van lobby binnen een vereniging beter te begrijpen, juist ook t.o.v. van de andere pijlers van een vereniging zoals het bieden van een relevant netwerk en individuele toegevoegde waarde en het versterken van het collectief.

Meer lezen

Wepublic verwelkomt een nieuwe collega! Aukje Ravensbergen is per 1 december gestart als Senior adviseur.   Aukje werkte de afgelopen vijf jaar als senior public affairs adviseur bij de Federatie Medisch Specialisten. Als onderdeel van de communicatieafdeling heeft zij ruime ervaring opgedaan met het bekijken van vraagstukken vanuit de combinatie public affairs en communicatie. Daarvoor […]

Verder lezen »

Per 1 november is Laurine Bonnewits gestart als Public affairs en relations officer bij Tekle Holographics in Hilversum. Laurine is gespecialiseerd in belangenbehartiging in het complexe speelveld waar politiek, bedrijfsleven, overheid samen komen. Zij heeft een achtergrond al jurist  en heeft een ruime bestuurlijke ervaring in gemeenteraden en in de Provinciale Staten van Zuid-Holland opgedaan. […]

Verder lezen »